نحوه کار ما چگونه است؟

نیازسنجی و برنامه ریزی

— تهیه مستندات برای ارائه پروپوزال به کارفرما

تیم ما در این مرحله به بررسی نیاز مشتری به صورت عمیق می‌پردازد. همچنین بر اساس استراتژی کسب و کار کارفرما مستندات نیاز سنجی برای محاسبه افزونگی را نیز تشکیل می دهند. همچنین با بررسی ساختار فعلی اقدام به امکان سنجی نیز میکنند. در مجموع به یک برنامه ریزی دقیق برای پروژه دست پیدا میکنند.

طراحی UI و UX

—با داشتن UX و UI مناسب می‌توانید اهداف خود را به واقعیت برسانید.

با شناخت از اصول طراحی از هویت گرافیکی کارفرما مانند رنگ ها تایپوگرافی و در نهایت سلیقه ذینفعان به یک دستاورد برای یک طرح با اصول گرافیک میرسیم. پس از تایید به طراحی رابط کاربری UI و برنامه نویسی در این حوزه اقدام می گردد. همچنین توجه به UX موجب احساس راحتی و حفظ جوانب تعادل کاربر شده و در نهایت تجربه شیرین را به بیننده هدیه میکند.

پیاده سازی

— چیدمان Backend و Front-End به همراه ساختار های ارتباطی و امنیتی

در این مرحله ضمن حفظ پیوستگی کار کارفرما٫ موضوع قرارداد به اجرا گذاشته می شود. تیم پشتیبانی فنی باید برای مدیریت تغییرات و رخدادهای مختلف آمادگی لازم را داشته باشد. همچنین در صورت لزوم فرهنگ سازی قبل از پیاده سازی انجام می پذیرد.

تحویل و آموزش

— همراهی پیمانکار و تعامل اثرگذار نماینده کارفرما کلید موفقیت آموزش

تحویل در کارما بسیار نقطه حساسی است. عموماً به علت تعجیل پیمانکار و طولانی شدن پروژه متاسفانه به فرد یا اشخاصی کار تحویل می گردد که نقش راهبری در آینده را بازی نمی کنند. وجود یک راهبر برای نتیجه گیری در پروژه های نرم افزاری الزامیست. همچنین آموزش باید در چند مرحله به همراه ارائه مستندات انجام بپذیرد. تشکیل کمیته راهبری و داشتن جلسات ماهانه درحضور ذینفعان توصیه می گردد.