درباره ما

شرکت پویا محور پاپرا باهدف رهیافت های جامع وارائه خدمات تخصصی نظیر
طراحی سایت، هوش تجاری، طراحی اپلیکیشن واتوماسیون درایران مشغول فعالیت نوین خودمیباشد
این شرکت به منظورارتقاسطح کمی وکیفی خدمات خود مفتخربه بهره گیری ازکارشناسان کارآزموده وفعال به همراه سال ها تجربه ارزشمندوسابقه درخشان درجهت گسترش واشاعه تکنولوژی میباشد
ازجمله بزرگترین افتخارات مادرمجموعه کسب اعتماد مشتریان فهیم وقابل تقدیر میباشدکه همواره انگیزه مابرای ارتقا و ارائه بهترین خدمات تخصصی بوده اند

گذری بر فعالیت های مجموعه پاپرا:

اپلیکیشن موبایل
طراحی کاملا حرفه ای باUI مناسب ،تحت اندروید و IOS ، ارتباط باسرور

هوش تجاری
کنترل ومدیریت پروژه ، مدیریت کالای مصرفی وتولیدی ،میزان سودوضررهرنیرو

طراحی سایت
انجام طراحی حرفه ای سایت، کاملا رسپانسیو

طراحی اتوماسیون
طراحی اتوماسیون حرفه ای جهت مکانیزه سازی تمام امور ،سهولت درانجام کل فعالیت ها